web analytics

Convocator
Adunare Generală Ordinară a ACNV


Subsemnatul, Alexandru Moldovan, președinte al ASOCIAŢIEI PENTRU COMUNICARE NONVIOLENTĂ (ACNV), cu sediul în Bucureşti, sector 3, Str. Bucovina nr. 1A, bl. L10, apt. 49, constituită în temeiul sentinţei civile nr. 240 din 30/11/2007, pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 119/18.12.2007, având codul de identificare fiscală nr. 23665402,

 convoacă Adunarea Generală a membrilor ACNV, pentru data de 22 aprilie 2023, ora 10.00. Această Adunare Generală va avea loc online folosind platforma ZOOM. Toti membrii ACNV vor primi link-ul prin email. În acest caz:

Întâlnirea va fi înregistrată integral si arhivată

Semnăturile la procesul verbal vor fi in format olograf sau electronică extinsă. 

Modalitatea de vot va fi una deschisa pe toata durata AG-ului.

Deciziile se iau cu majoritate simpla (50%+1). 

Conform statului ACNV, în cazul în care la data convocării acestui AG nu este întrunit cvorumul necesar de minim 50%+1 membrii ai ACNV, membrii prezenți vor decide să convoace o nouă AG la o dată ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data primului AG convocat. Acest lucru va fi consemnat intr-un proces verbal care va fi atasat noului convocator pentru următoarea AG. Indiferent de numărul de persoane prezente, acest al doilea AG se va desfăşura şi va adopta decizii cu majoritatea absolută a celor prezenţi.

Ordinea de zi propusă:

 • Check-in și remembering.
 • Citirea ”scopului ACNV”. 
 • Efectuarea prezentei (inclusiv mandate) si validarea existentei cvorumului necesar desfășurării AG. 
 • Completarea și validarea ”Ordinii de zi a AG” propuse. 
 • Prezentare raport de activitate al ACNV pentru anul 2022.
 • Prezentare raport financiar al ACNV pentru anul 2022.
 • Eliberarea de gestiunea anuala în baza bilanțului contabil prezentat.
 • Decizii administrative pentru AG
 • Schimbarea adresei sediului social al ACNV
 • Schimbare taxa anuala de la 60 la 120 de RON, incepand cu 1 ianuarie 2024
 • Activitate interactivă cu subiectul ”Angajamentul membrilor ACNV”
 • Efectuarea de alegeri pentru pozițiile disponibile:
 • Completare membrii în ”Comisia de Etica” (1 poziție)
 • Completare membrii consiliul Director al ACNV (5 poziții). 
 • Semnarea procesului verbal de sedinta de catre toti cei prezenti. 
 • Finalizare intalnire si remembering.

  

Prezentul Convocator a fost adus la cunoștința tuturor membrilor ACNV prin email.

Președinte ACNV, Alexandru Moldovan.