web analytics

ACNV, din 9 aprilie 2022 

Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI PENTRU COMUNICARE NONVIOLENTĂ (ACNV), cu sediul în Bucureşti, sector 3, Str. Bucovina nr. 1A, bl. L10, apt. 49, având codul de identificare fiscală 23665402, convocată pentru prima oară la data de 09 aprilie 2022, din totalul de 39 de membri deplini ai ACNV, au fost prezenți 29 membrii (din care 24 personal și alti 5 membrii prin mandat). Prezența la ședință a fost așadar de 74 %, AG fiind astfel statutară și întrunind prevederilor legale în vigoare. 

Ordinea de zi propusă:

 1. Bun venit
 2. Citirea ”scopului ACNV”. 
 3. Efectuarea prezentei (inclusiv mandate) si validarea existentei cvorumului necesar desfășurării AG. In caz ca nu exista cvorum, membrii prezenti convoaca urmatoarea AG in termen de maxim 15 zile de la data prezenta. In acest al doilea caz (lipsă cvorum), AG-ul se încheie aici.
 4. Completarea Ordinii de zi propuse. 
 5. Prezentare raport de activitate al ACNV pentru anul 2021.
 6. Prezentare raport financiar al ACNV pentru anul 2021.
 7. Eliberarea de gestiunea anuala în baza bilanțului contabil prezentat.
 8. Efectuarea de alegeri pentru pozițiile disponibile:
  1. Alegerea președintelui ACNV ptr un mandat de 2 ani.
  2. Consiliul Director (Board) al ACNV. AG alege prin sortiție minim 3, maxim 9 membrii ai noului CD pentru o perioada de 2 ani. 
  3. Alegerea de AG a ”Comisiei de Etica”
  4. Alegerea de AG a ”Cenzorului” ACNV.
  5. Numirea de Președinte a Vicepreședintelui asociației.

9. Sesiune de tip ”World Cafe” in stabilire priorităților organizaționale pe termen mediu și lung. 

 • Unde este energia ACNV acum, atât la nivel intern, cât și extern?
 • Maxim 3 priorități până în aprilie 2023.
 • Care vrem să fie este rolul nostru ca ACNV în societate in 2025?

11. Semnarea procesului verbal de sedinta de catre toti cei prezenti. 

În urma dezbaterilor purtate în timpul ședinței între membrii ACNV prezenți, s-au luat cu următoarele hotărâri: 

 1. AG a votat in unanimitate eliberarea de gestiune a Board-ului ACNV pentru anul fiscal 2021.
 2. AG a ales prin metoda consimțământului ca presedinte al ACNV pentru următorii 2 ani pe Alexandru Moldovan. 
 3. AG a ales prin metoda sortiției următoarele trei persoane in Board-ul ACNV pentru un mandat de 2 ani: Ian Peatey, Robyn Marie Bors Veraart, Monica Reu. 
 4. AG a ales prin metoda sortiției următoarele trei persoane in Comisia de Etică a ACNV pentru un mandat de 2 ani: Adriana Ceascai, Luiza Stefan si Mira Loghin.
 5. AG a ales in unanimitate Cenzorul ACNV pentru un mandat de 2 ani pe Claudia Todoruti. 
 6. Președintele ales Alexandru Moldovan, conform statutului ACNV, a numit Vicepreședinte al ACNV pe Monica Reu. 

Prezentul Proces-verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva ACNV. Hotărârile adoptate se vor afișa pe pagina web a asociației la adresa: https://www.cnvromania.ro/

Anexă 1 la Procesul Verbal din data 9 aprilie 2022

încheiat la sedința Adunării Generale a ACNV. 

TABEL

cu membrii prezenți la sedința AG

Nr. Crt.Nume și prenumeCNP sau serie act identitateSemnătură
1Monica Reu
2Ian Peatey
3Robyn Veraart
4Alexandru Moldovan
5Mira Loghin
6Adriana Ceascai
7Oana Ragalie
8Claudia Todoruti
9Balu Daradics
10Luiza Stefan
11Octavia Udrescu 
12Octavian Istrate
13Stefana Forgaciu
14Maria Stoica
15Lacramioara Ocunschi
16Manuela Murariu
17Decebal Popescu
18Raluca Sadula 
19Lucretia Nicolaescu
20Alice Crisan
21Anca Zlavog
22Maria Eftimie
23Diana Popovici
24Laura Lungu
25Siliva Patrascu – mandat Alexandru Moldovan
26Daniela Doru – mandat Monica Reu
27Andreea Stefan – mandat Monica Reu
28Geta Vadan – mandat Robyn Veraart
29Adela Popescu – mandat Maria Stoica